SPECIAL OFFER

ROOMS

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 (ส่วนขยาย)

สำรองห้องพักก่อนใครได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรง

✅โดยเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 27 มิถุนายน 2565
✅สามารถใช้สิทธิจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 23 ตุลาคม 2565
✅เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565
✅จองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel: 034 966 700

FOOD & BEVERAGE PROMOTION